На даний момент часу, цей документ є достатньо "сирим" у всіх питаннях. Коли я його публікував вперше, мав надію, що це і так ясно, що необхідно доопрацьовувати. Але активність чомусь мінімальна з приводу саме роботи над СТАТУТОМ. Можливо не хочете, а можливо і боїтесь...
Але, якщо кожен, ознайомившись та проконсультувавшись запропонує свої обгрунтовані поправки, чи навіть версію, це призведе до утворення спільного, в тій чи іншій мірі збалансованого документу, який за певних умов в подальшому зможе відіграти свою роль у розвитку та становленні Українських нет-бібліотек.
Із своєї сторони - віддав це на руки "правовикам". Тепер чекаю...

23:57 19.01.06 Чорновик, оновлено але незавершено

8:46 2.02.05 Старіша версія

СТАТУТ К Е Б У


Розділ І
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення ТЕРМІНів та ПОНЯТТЬ
К Е Б У - Команда Електронних Бібліотек України, недержавна, не політична добровільна організація
електронна бібліотека, надалі-бібліотека - сукупність електронних файлів, що містять текст, які подаються у певній структурованій формі
сайт - логічно завершений і загально доступний через інтернет ресурс, базова складова інтернету
доменне ім'я - символьна адреса загально-прийнятного для користувача формату, яка дозволяє в інтернеті знаходити сайт та отримувати з нього інформацію
Україна - європейська держава, яка має чітко визначені географічні кордони, наіональний колорит
Український інтернет простір - збірне поняття, яке являє собою сукупність різноманітного обладнання(на території України) та інформації, яка наявна та загально доступна усім користувачам інтернету з України.
учасник К Е Б У - збірне поняття що включає в себе, особу, що представляє сайт, який по своїй струтурі є бібліотекою,
реєстрований учасник К Е Б У, надалі-реєстрований учасник - особа, що представляє сайт, який по своїй струтурі є бібліотекою. Причому бібліотека відповідає вимогам СТАТУТУ і учасник повністю згідний з даним документом. Реєстрований учасник обов`язково має певний ідентифікатор на власний розсуд, або ідентифікатор запропонований К Е Б У
"закриті списки" - тематичні списки, які доступні лише реєстрованим учасникам К Е Б У
голос -
голосування -
відкрите голосування -

ВИМОГИ до учасників:
-Щоб зареєструвати бібліотеку, необхідно мати власне доменне ім'я(1,2 і за деяких умов 3-го рівня)
-Сайт має бути загальнодоступний для Українського інтернет простору
-Бібліотека має містити не менше 'X' книг, кожна з яких має мати об`єм не менше 'X' кБ- 'X' стр.
-Всі реєстровані учасники К Е Б У на протязі місяця з моменту офіційного підтвердження реєстрації, зобов`язані розмістити у своїй біблотеці емблему з link-ом на сайт К Е Б У

ОБОВ`ЯЗКИ учасників:
Ефективно реагувати на рекомендації
Брати участь у голосуванні
Повідомляти вчасно координатора про неможливість виконання своїх обовязків чи інших доручень
Не впливати на голос інших учасників К Е Б У незаконними або аморальними методами
...

ОБОВЯ`ЗКИ К Е Б У:
Координувати спільні дії, акції реєстрованих учасників.
Забезпечувати:
- дотримання СТАТУТУ усіма учасниками К Е Б У
- нерозповсюдження будь-якої інформації про учасника(-ів) без їх згоди
- прийняття рішень К Е Б У методом відкритого голосування його учасників, на рівні прийнятному для усіх учасників при максимальній прозорості усього процесу
Реалізовувати прийняті спільно рішення, окрім тих, що можуть завдати шкоди К Е Б У , або порушують СТАТУТУ і/чи діючі закони

ПРАВА К Е Б У:
Об`єктивно оцінювати можливості кожного учасника, з метою адекватної співпраці на добровільних засадах
Максимально Сприяти популяризації К Е Б У та його учасників
Формувати документально-правову базу для юридичного захисту, правової освіти та представлення інтересів Електронних бібліотек України
Розповсюджувати необхідну інформацію серед реєстрованих учасників
Реєструвати нових учасників, та ставити питання про участь у К Е Б Уреєстрованого учасника на підставі пред`явлених фактів
Змінювати "закриті списки", відповідно до фактів які наявні, за згодою реєстрованих учасників, які не є заангажованими у конкретному питанні щодо зміни списків

ПРАВА
Покинути К Е Б У:
- добровільно за заявою(елктронною, письмовою)
- при порушенні обов`язків, за голосуванням активних учасників К Е Б У

Ставити питання:
-про виключення інших учасників К Е Б У, включення до К Е Б У на обгрунтованих підставах
-про зміну координатора К Е Б У, одночасно вносячи свою пропозицію нового кандидата
-про внесеня змін до СТАТУТУ К Е Б У
Вносити до "закритих списків" зміни, пред`являючи фактичну доказову базу необхідності таких змін
Потребувати Звіт діяльності КОМАНДИ по статтях

Приймаються усі зауваження і пропозиції у письмовій чи "розмовній" формах


повернутись | Обговорити | Написати
КЕБУ: Команда електронних бібліотек України (KEBU)
CSS Valid

К Е Б У - робоча сторінка

Оновлення: 14,April 2018